luật an thịnh đạt
Luật hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2014, theo đó Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có các nội dung sau:
Thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển Nhượng/Tặng Cho
THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ 
Thủ tục ly hôn
1. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, người có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn gồm:
Dịch Vụ Pháp Lý Hôn Nhân
Dịch vụ ly hôn nhanh Tư vấn kết hôn nước ngoài Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn Ly hôn với người nước ngoài
Bất Động Sản & Nhà Đất
Cấp giấy chứng nhận nhà, đất Sang tên nhà đất Cấp giấy phép xây dựng Tách/ hợp thửa đất
Tư vấn thừa kế, di chúc
Lập di chúc Tư vấn thừa kế Khai nhận thừa kế Giải quyết tranh chấp thừa kế