Quyết định số 50/QĐ-CA, ngày 25 tháng 02 năm 2020 về công bố án lệ của Toà án nhân dân tối cao

Mục lục [ Ẩn ]

Ngày 25/02/2020 Toà Án nhân dân tối cao Công bố 08 (tám) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua, theo đó, 8 án lệ được thông qua như sau:

1. Án lệ số 30/2020/AL Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

2. Án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản.

3. Án lệ số 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài ,và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

4. Án lệ số 33/2020/AL Về trưòng hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

5. Án lệ số  34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường.

6. Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.

7. Án lệ số 37/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, xoá bỏ.

8. Án lệ số 38/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đống phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

Bình chọn
Đặt câu hỏi cho luật sư

Hãy đặt câu hỏi tại đây để nhận sự tư vấn từ Luật sư của An Thịnh Đạt

Bình luận