THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ KHÁC QUẬN

CÔNG TY LUẬT TNHH AN THỊNH ĐẠT
 AN THỊNH ĐẠT
Mục lục [ Ẩn ]

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Hồ sơ chuyển địa chỉ trụ sở khác quận:

 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở
 • Quyết định về việc chuyển trụ sở
 • Công văn gửi cơ quan thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận
 • Mẫu 08 Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ

3. Thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở khác quận

Bước 1: Thực hiện thủ tục trên cơ quan thuế

 • Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế bao gồm tất cả các giấy tờ được nêu tại mục 2
 • Thời gian xử lý tại cơ quan thuế là 10 ngày làm việc
 • Sau 10 ngày làm việc, chi cục thuế sẽ gửi lại Mẫu 09

Bước 2: Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nộp hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định về việc chuyển trụ sở
 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
 • Mẫu 09 của cơ quan thuế

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

Bước 3: Làm con dấu mới cho công ty

Bước 4: Thủ tục thông báo mẫu dấu

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi mẫu dấu
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và Đầu tư để thông báo thay đổi mẫu dấu.

Sau khi nhận được hồ sơ Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi giấy biên nhận và đăng tải mẫu dấu mới trên Công thông tin Doanh nghiệp Quốc gia.

Bước 5: Thông báo lên chi cục thuế mới về việc thay đổi địa chỉ trụ sở

Bình chọn
Đặt câu hỏi cho luật sư

Hãy đặt câu hỏi tại đây để nhận sự tư vấn từ Luật sư của An Thịnh Đạt

Bình luận